Pravidla

 • Všechny rezervace jsou prováděny prostřednictvím platformy.
 • V případě potřeby nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.
 • Doporučujeme, aby se majitel zvířete s hlídačem setkal ještě před zahájením hlídání, aby se navzájem seznámili a ujistili, že bude vše v pořádku

Pravidla pro majitele:

 • Chcete-li se dostat do kontaktu s hlídačem, musíte aktivovat přístup k balíčkům
 • Aby bylo zajištěno, že je domácí zvíře připraveno k hlídání, není agresivní nebo nespolečneské
 • Poskytnout podrobné informace o chování zvířete, preferencích, rutině a informovat hlídače o jeho alergiích, blechách nebo nemocech
 • včas informovat hlídače o možném zrušení rezervace , aby věděli, jak zorganizovat svou agendu
 • k uhrazení hlídačovi předtím než hlídání začne
 • poskytnout správné informace a kontaktní údaje
 • V případě, že domácí zvíře majitele způsobilo škodu na majetku hlídače a existují důkazy, o kterých není pochyb, majitel zvířete se zavazuje bez zbytečného odkladu nahradit poškozené zboží, ať už úplně, nebo částečně.

Pravidla pro hlídače:

 • reagovat na zprávy, telefony a žádosti o rezervaci nejpozději do 48 hodin
 • zasílat pouze ty nabídky, které které splňují podmínky a jsou k dispozici
 • nutností je poskytnou pravdivé osobní údaje a informace o zkušenostech, místě poskytování hlídání a přidat alespoň jednu fotografii hlídače a místa, kde bude hlídání provozováno
 • zacházet s domácím mazlíčkem dobře a s úctou, neubližovat zvířeti a nezpůsobovat škody u majitelů doma
 • zajistit, aby bylo ubytování vhodné a nepředstavovalo žádná rizika pro domácí zvířata a další domácí zvířata či členy rodiny žijící v jejich domácnosti
 • požádat o podrobné infromace ohledně chování zvířete, rutině a alergiích
 • Musí poskytovat kvalitní služby a nést plnou odpovědnost za výkon své práce a rizika s ní spojená
 • Umožnit majiteli zvířete, aby si prohlédl místo a podmínky u hlídače
 • posílat informace o průběhu hlídání
 • včas informovat rodiče nebo majitele o možných změnách nebo zrušení , aby věděli, jak zorganizovat svou agendu
 • musí být starší 18 let a mladší 50 let
 • Přiznat daň z příjmů získané uskutečněnými rezervacemi.
 • Majitel zvířete má právo na získání slevy ve výši až 260 Kč, nebo ve výši 15% z celkové částky za hlídání (využita musí být ta sleva, která je nižší). Příklad→
 • Není dovoleno, aby bylo dané zvíře hlídáno jinou osobou, než hlídačem s ověřeným profilem. Hlídat nesmí ani hlídačova rodina, nebo přátelé. Pokud se o zvíře bude starat osoba žijící s hlídačem ve stejné domácnosti (např. manželk/a), musí se také registrovat jako hlídač
 • nedodržení pravidel vede k pozastavení profilu a je účtován poplatek ve výši 300 CZK
 • pro další požadavky mimo platformu od majitelů, kteří se sešli na naší platformě, hlídač musí zaplatit seznamovací poplatek pro Doginni ve výši 300 CZK.
 • V případě obdržení několika negativních hodnocení bude účet hlídače znovu prověřen a v závislosti na daném případu, může být účet deaktivován
 • Účet hlídače může být používán pouze osobou, pro kterou byl vytvořen a pro kterou je ověřen

Prázdninové dny, na které se vztahuje zvýšený poplatek:

 • 1 Leden, Velikonoce (1 Duben, 8 Duben), 1 Květen, 1 Červen, 15 Srpen,30 List-1 Prosinec, 24-25 Prosinec, 31 Prosinec